Företagsförsäkring som förmån för medlemmar i organisationer och branschförbund

Företagsförsäkring som förmån för medlemmar i organisationer och branschförbund

Arctic arbetar med försäkringar som medlemsförmån för branschorganisationers företag.

Syftet är att medlemsföretagen inte bara ska välja en generell företagsförsäkring som erbjuds av försäkringsmarknaden utan att man får en branschspecifik och omfattande försäkring. De unika omständigheterna i den aktuella branschen ger möjlighet till både stora och små anpassningar i försäkringsomfattningen. För medlemmen innebär det oftast att premien blir lägre och att villkoren blir anpassade till branchens specifika försäkringsbehov.

1eTGoWt

Vidare lösning ger möjligheter till en samlad uppföljning och påverkan av den faktiska försäkringsutvecklingen.

Hur det går till rent praktiskt får du information om av våra förmedlare som gör en analys kring förutsättningarna.