Värmepumpar

Värmepumpar

Denna sida är normalt helt lösenordsskyddad men nu till vissa delar upplåst i exemplifierande syfte på grund av stor efterfrågan. 

I EU’s rapport om ett energieffektivare Sverige rekommenderas värmepumpar som ett av flera tillkommande styrmedel i den strategi man tagit fram för att skapa ett energisnålare samhälle. Man menar att energieffektivisering skall ses som en central komponent i det pågående klimatarbetet.

Under hösten 2010 togs den miljonte värmepumpen i drift i Sverige. Enligt Energimyndigheten drivs hela 47% av Sveriges energi av förnyelsebara energikällor. Med den högsta procentandelen i EU blir det nya målet, att höja användingen av förnyelsebara energikällor till 50%, tufft för Sverige. Höjningen är en satsning i projektet Energi 2020 där tanken är att hela EU ska ha höjt användningen av förnybar energi till 20%. Enligt Svenska värmepumpsföreningen, SVEP, kan värmepumpar bidra med en fjärdedel för att nå målet.

Trygghetsförsäkringen

Sedan 1999 har Folksam fört skadestatistik för värmepumpar. Enligt undersökningarna framgår att ca 20% av alla Sveriges småhus är uppvärmda med värmepump. I samma rapport utläses att skadorna på senare år har ökat avsevärt. Baserat på denna statistik kan det föreligga ett behov av en extra trygghet som konsument och värmepumpsägare om skadan skulle vara framme.

Trygghetsförsäkringen, som är en självriskeliminering, togs till en början fram i nära samarbete med SVEP. Försäkringen erbjuds privat- såväl som juridiska personer och kan i de flesta fall förlängas årsvis för ytterliggare trygghet.

Förläng tryggheten

Som det ser ut idag skickas ett erbjudande per automatik hem till dig ungefär en månad innan den 6-åriga försäkringsperioden löper ut. Med erbjudandet finns en inbetalningsavi där du, om du väljer att förnya skyddet på din värmepump, enkelt betalar in premien årsvis.

Vid tveksamhet kring om man behöver förlänga försäkringen rekommenderar vi att man hör med sitt villa-/hemförsäkringsbolag hur stor självrisk och vilket åldersavdrag som gäller när pumpen är mer än 6 år gammal.

Försäkring för fastighetsvärmepumpar

Det finns ett stort utbud av större fastighetsvärmepumpar för företag, föreningar eller rentav privatpersoner. Större värmepumpar, storleken mätt i antal kilowatt, kan försäkras på liknande sett som vanliga värmepumpar. Lösningen för dessa pumpar tecknas i regel mot en premie.Kontakta oss vid frågor kring försäkringslösning för din fastighetsvärmepump.

Olika typer av värmepump


Bergvärme
Bergvärme tar från ett borrhål på 70-200 meter upp den energi som solen värmt upp berggrunden med.Installationen kräver en hög investeringskostnad men resulterar i en långsiktig ekonomisk besparing. Bergvärme är driftsäkert, underhållsfritt och miljövänligt. Det täcker hela husets värme- och varmvattenbehov och kan dessutom ge kyla på sommaren.

Allt fler, såväl privatpersoner som juridiska personer, väljer att satsa på bergvärme. Fram till 2016 pågår byggnationen av det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Byggnationen är ett exempel där bergvärme står som betydande del i energianvändningen. Till anläggningen  hör ca 165 st borrhål.

Jordvärme (även benämnd markvärme eller ytvärme)
I likhet med bergvärmen tar jordvärmen upp energi lagrad i marken. Jordvärmen kräver dock inga djupa borrhål utan istället grävs slingor ned på ungefär 1 meters djup på en större yta. Jordvärme är ett gott alternativ till bergvärme när berggrund inte finns att nå. Den ekonomiska besparingen är god och energin täcker såväl värme- som varmvattenbehov.

Sjövärme
Sjövärme är en energikälla som passar bra om man har närhet till sjö. Liksom i berggrund och mark lagras nämligen solenergi på sjöbotten. Genom att lägga rör på en större yta av sjöbotten (likt jordvärme) kan energin lagras och ledas till huset. Sjövärme ger god ekonomisk besparing och är bra för miljön.

Luftvärmepump
Luftvärmepumpen återvinner den lagrade solenergin i utomhusluften och sprider den som värme i huset. Pumpen kan även användas för att ge kyla på sommaren. Luften i huset cirkulerar och renas vilket leder till en hälsosammare inomhusmiljö. Dessutom är anläggningen enkel att installera då varken grävning eller borrning behövs. Tänk på att en värmepump alltid måste installeras av en auktoriserad installatör.

Luft/vattenpump
Denna energikälla omvandlar utomhusluften till värme- och varmvatten. Den fungerar i såväl plus- som minusgrader men vid riktigt kallt väder försämras verkningsgraden något. Dessutom är anläggningen enkel att installera då varken grävning eller borrning behövs. Tänk på att en värmepump alltid måste installeras av en auktoriserad installatör.

Frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepumpen omvandlar den befintliga luften i huset till värme. Istället för att luften ventileras ut omvandlas den till värme- och varmvatten. Ventilationen i huset förbättras och återvinningsprincipen tillämpas. Dessutom är anläggningen enkel att installera då varken grävning eller borrning behövs. Tänk på att en värmepump alltid måste installeras av en auktoriserad installatör.

Kombinera värmepump med annat energialternativ

De flesta värmepumpar kan stå för upp till 95% av behovet av värme- och varmvatten för en bostad. Det vanligaste komplementet till en värmepump är en elpanna men det finns andra alternativ. Fler och fler väljer att kombinera värmepumpen med den miljövänliga, och under drift, kostnadsfria solenergin. Solens energi är gratis och när priserna på el, olja och biobränsle ökar är den ett gott komplement till värmepumpen ekonomiskt sett. Hos Energimyndigheten kan man dessutom ansöka om ekonomiskt stöd för solceller, upp till 45% av investeringen.

Auktoriserad måste stå för installation

Länge har man som privatperson haft rätt att utföra installation av värmepump själv. För att värna om miljön har detta förändrats. Sedan 2009 kan endast en certifierad installatör stå för installationen av en värmepump. Detta beror på att de miljöskadliga fluorerade växthusgaserna, också benämnda som F-gaser, som finns i en värmepumps köldmedia riskerar att läcka ut om inte en auktoriserad installatör står för installationen.

Funderar du på att installera värmepump och är ute efter en certifierad installatör rekomenderar vi att du vänder dig till din värmepumpsleverantör. I regel erbjuder alla leverantörer av värmepumpar även installation.

Andra tips till dig som funderar på att köpa en värmepump

  • Kontrollera med din installatör vad som ingår vid montering.
  • Om pumpen skulle gå sönder, finns det möjlighet till bra hjälp?
  • Utnyttja ROT-avdraget! Det kan du göra vid installation (men ej vid service eller underhåll) av värmepump. Läs mer på rotavdrag.se eller se en lista över vilka typ av installationer som ger dig rätt till ROT-avdrag på SVEPs och Skatteverkets hemsidor.
  • Kontrollera med kommunen om en särskild behörighet krävs. För att installera bergvärmepump behöver man till exempel informera sina grannar om att man ska borra.
  • Om du väljer en luft/luftvärmepump, tänk på att en sådan passar ett hus med öppen planlösning bäst, då luften måste kunna cirkulera runt i huset för en optimal uppvärmning.
  • Ta reda på hur stor energibesparingen blir, inklusive investeringskostnaden.
  • Kontrollera både ute- och inomhusdelens ljudnivå. Olika modeller och märken varierar i bullernivå.

Underhåll och service

För att bibehålla full effekt på din värmepump är det viktigt att du sköter om den. Titta i din manual/handhavandebok som du fick med vid köpet av din värmepump för att se hur just din värmepump skall underhållas. Har du inte en sådan kan du kontakta din värmepumpsinstallatör för ett nytt exemplar. Ett annat bra tips är att låta en fackman utföra service på din värmepump. Service är bra för din värmepump och ger dig en trygg uppvärmning under många år framåt.

Skaderisker

Sedan 1999 har Folksam fört skadestatistik över Sveriges värmepumpar. Folksam skriver att fler och fler svenskar väljer att installera värmepump men enligt deras framtagna statistik har skadorna, inte minst på relativt nyinstallerade pumpar, ökat avsevärt. Folksam gör gällande att under 2009 ökade antalet skador med 66%, varav många av de drabbade pumparna endast var 2-5 år gamla. Maskinskada är den typ av skada som främst drabbar värmepumpar och det är denna typ din villa- /hemförsäkring kan täcka. I det fall villa- /hemförsäkringen ersätter kan trygghetsförsäkringen komplettera ersättningen genom återbetalning av självrisk och åldersavdrag.