klagomal

Klagomål

Är du missnöjd i ett ärende eller har klagomål att framföra? Med klagomål menar vi ett ärende eller bemötande du är missnöjd över. Det du inte är nöjd över vill vi förbättra. För oss ligger det stor vikt i att höra era åsikter, allt för att vi ska kunna utvecklas och för att du ska känna dig tillfreds!

Du kan alltid be att få ärendet prövat igen

Fyll i formuläret nedan. Vänligen lämna information om vad ärendet ursprungligen gällde, hur ärendet har hanterats samt hur du anser att ärendet borde ha hanterats.

Du hjälper oss genom att

  • Ange eventuellt ärendenummer
  • Ge oss sådan information som styrker din uppfattning
  • Ge oss aktuella adress- och telefonuppgifter ifall vi behöver komma i kontakt med dig

Vad händer sedan

Vi går igenom ditt ärende och dina synpunkter på nytt. Vi kan eventuellt behöva kontakta dig för att få kompletterande upplysning eller förklaring på något vi eventuellt inte förstår. Därefter ger vi dig ett besked. Detta sker alltid skriftligt.

laddar formulär...