Försäkringslösningar

Försäkringslösningar

O4TSy6v

Vi arbetar med möjligheter att reducera problem med skadliga konsekvenser av en framtida händelse. Vi ser försäkring som en bra lösning att ge skydd mot de finansiella aspekterna av risken.

Våra specialområden är

  • Försäkringsskydd inom clean-tech, miljö- och energiområdet
  • Försäkringsskydd som förmån för medlemsföretag i organisationer och branschförbund
  • Försäkringsskydd för producenter och importörer av försålda produkter