Återvinning

Återvinning

Som privatperson producerar man årligen drygt ett halvt ton sopor. Genom att tänka på vad man konsumerar samt hur man sorterar och återvinner kan volymerna minska men framför allt kan man minska den negativa påverkan på miljön.

När det gäller företag är det också viktigt hur man tar hand om förbrukat material. År 2005 infördes regelverket om producentansvar. Det innebär att alla producenter som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar, ansvarar för att dessa kan återvinnas.

vh3A9Va