Försäkringsskydd för producenter och importörer av försålda produkter

Försäkringsskydd för producenter och importörer av försålda produkter

Sedan 2005 har alla producenter, grossister och importörer ett producentansvar. Det innebär en individuell skyldighet att se till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt och att producenten ska ställa en ekonomisk garanti, i form av pengar på ett låst bankkonto eller teckna en försäkring, som täcker kostnaderna för framtida omhändertagande av produkten.

Detta gör det möjligt att avlasta balansräkningen för framtida okända kostnader för något så viktigt som företagets ambition att vara en del i en bra framtida miljö.

En försäkring är ett alternativ

En miljöförsäkring hjälper företag att följa lagen. I försäkringen kan olika moment ingå, så som faktisk återvinning, databashantering, märkning samt informationsrapportering såväl internt som gentemot myndigheter och andra kravställare.

Har du frågor kring denna typ av försäkring? Kontakta någon av våra förmedlare direkt.

7mkfhKl