Försäkringsskydd som förmån för företagets kunder

Försäkringsskydd som förmån för företagets kundersJv8efr

De vanligaste produkterna som adderas med försäkringsskydd är bilar, båtar, mobiltelefoner, datorer och liknande. Normalt sett lämnar hemförsäkringar och företagsförsäkringar ett begränsat skydd med höga självrisker.

Försäkringsomfattningen kan vara av typen allrisk och ersätter då skada som beror på plötslig och oförutsedd, utifrån kommande händelse, till exempel stöld genom inbrott eller brand. Försäkringen kan också omfatta funktionsskador.

Har du frågor kring denna typ av försäkring? Kontakta någon av våra förmedlare direkt.