Solenergi

Solenergi

“En kvadrat i Saharas öken på femtio gånger femtio mil täckt av solceller skulle producera el motsvarande hela mänsklighetens nuvarande användning av energi.” Källa: Pellsam

När intresset för förnybara energikällor ökar är solenergin en snabbt växande del. Solenergi kan, med en mininal miljöpåverkan, gynna såväl småhusägare som kommunala och privata fastighetsägare med både värme och elektricitet.

De flesta värmepumpar använder solens energi i sin energiupptagning men via en andra kanal, som uppvärmd berggrund, luft eller vatten. Att använda solenergi från exempelvis solceller är att direkt ta upp solens energi, utan mellanled. Energin blir, oberoende av skiftande energipriser, kostnadsfri i drift.

Du kan få ekonomiskt stöd vid investeringen av exempelvis solceller. Upp till 45% av kostnaderna kan du få bidrag för. Ansökan lämnas till Energimyndigheten.

Skapa mer el än man förbrukar
Användandet av solenergi utvecklas. I Tyskland har det varit möjligt i flera år och nu har det även uppdagats i Sverige. Det handlar om att omvandla solenergi till el att använda i sitt hem och sedan transportera den överflödiga elen ut till elnätet. Denna utveckling indikerar en förbättrad energieffektivisering, att skapa mer el än man förbrukar – det är framtiden.

Vakuumroehrenkollektor_200412280059-1024x682