Vindkraft

Vindkraft

Senast 2020 ska, enligt fastställda krav från EU, energiförbrukningen i Europa bestå av 20% förnybara källor. Vindkraften kommer att vara en viktig del i detta. De senaste åren har utbyggnaden av vindkraftverk ökat lavinartat, mycket tack vare dagens breda och långsiktiga politiska stöd för vindkraft.

Till skillnad från våra fossila bränslen kommer vinden som energikälla ständigt förnyas. Beräkningar visar att ett vindkraftverk under sin livstid producerar cirka 80 gånger mer energi än investerings- samt slutgiltig rivningskostnad. Således tar det endast ett par månader för ett vindkraftverk att ha producerat den el det förbrukar under 20-25 år.

Trots att vindkraft i mindre utsträckning än andra energikällor medför risker så finns det alltid en risk att något oförutsett inträffar, exempelvis maskinskador.

Turbiny_wiatrowe_ubt