NIBE

NIBE – Försäkring för din värmepump

Trygghetsförsäkring – försäkring för privatperson

Privatperson, för dig med en gällande villahem-eller Fritidshusförsäkring: I Köpet av en utvald NIBE värmepump ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Försäkringen är ett komplement till din villa eller fritidshusförsäkring. Du kan bli garanterad att denna försäkring går att förlänga årsvis upp till 12 år. Starta upp förlängningen redan nu genom att teckna förlängningsförsäkringen för 7 året. Du kommer sedan årsvis bli erbjuden förlängning.

Garantiförsäkringen – försäkring för juridisk person

Juridisk person, för dig med företags- eller kommersiell fastighetsförsäkring Omfattar inte din försäkring värmepumpen eller om du har hög självrisk har du möjlighet att teckna en garantiförsäkring. Denna försäkringen tar vid när den 3 åriga fabriksgarantin tar slut och gäller i ytterligare 3 år. Med denna försäkring har du ett fullgott skydd i 6 år. Garantiförsäkringen gäller utan självrisk och avskrivning.