Om andra

Om andra

keyboard-e1415633322886SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom bl.a. kyl- och värmepumpbranschen. De besitter mängder av information och kunskap om värmepumpar och vänder sig till såväl privatpersoner som myndigheter och andra organisationer.

Naturvårdsverket ska se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar för en hållbar samhällsutveckling och har visionen: en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer.

Europeiska Unionens officiella hemsida finns mängder av rapporter om energieffektivisering och miljöfrågor. Här finns exempelvis rapporter kring EU’s satsningar inom energi inför år 2020.

Råd & Rön hemsida kan man som konsument sålla lite i djungeln av produkter och tjänster som finns på marknaden. Råd & Rön gör bland annat miljö- och etikgranskningar och diverse tester kring produkter som exempelvis pelletspannor och värmepumpar.

Vi i Villa är Sveriges största tidning med 2,4 miljoner läsare. På Vi i Villas hemsida kan du läsa inspirerande artiklar relaterade till hus, hem och trädgård. Här finns användbar information till dig som exempelvis funderar på att skaffa ett nytt uppvärmningssystem till ditt hus.

I Solna pågår byggnationen av ett nytt sjukhus, Nya Karolinska Solna (NKS), som beräknas vara klart 2018. Man har valt att storsatsa på energieffektivisering och har ambitionen att skapa ett sjukhus med extremt liten miljöpåverkan. Som ett led i detta arbete kommer sjukhuset huvudsakligen att värmas upp med bergvärme och kompletteras med fjärrvärme/fjärrkyla. Man borrar därför ca 165 stycken, 220 meter djupa, borrhål till sjukhusets bergvärmeanläggning.