verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktningkontorsbild25sm

Vår huvudsakliga inriktning går mot att tillhandahålla ekonomisk trygghet med hjälp av försäkringar för företag och deras kunder inom bland annat clean-tech, energi, elektronik och miljöområdet.

Verksamheten bygger på utvecklade systemlösningar som syftar till att förenkla fullföljandet av riskåtagande i decennier framåt via försäkringsersättning när det som inte får hända ändå sker.

Vi hanterar årligen drygt en miljon försäkringar inom detta område. Idag handlar det om att praktiskt lösa försäkringsbehovets omfattning för det egna företagets och kundernas ekonomiska riskexponering.