SHR

SHR_logga_hemsidaFörmånliga försäkringar för dig som medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

 

För att kunna öppna dokumenten på denna sida, behöver du ha ett program som kan öppna PDF – filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
tillsammans med Arctic

En av de bästa förmånerna med att vara medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR) är behandlingsskadeförsäkringen du erbjuds att teckna. Försäkringen har vi, Arctic, tillsammans med SHR tagit fram. Det är en försäkring som skyddar din kund under behandling eller om en skada till följd av behandlingen skulle uppstå. Vid en skada får du hjälp av försäkringsbolaget att utreda, förhandla och givetvis även betala ersättning till den drabbade. Den är specifikt anpassad för er hudterapeuter och gäller för de olika behandlingar som ni utför.

Att teckna en ansvarsförsäkring istället för en behandlingsskadeförsäkring är inte ett fullgott skydd och du uppfyller således inte SHRs medlemskrav.

Klicka här för att besöka SHR:s hemsida


Behandlingsskadeförsäkring – 1 250 SEK

Försäkringen gäller om oturen skulle vara framme och du råkar orsaka en skada på någon av dina kunder. Om du har anställda kan du utöka försäkringen så att den även gäller för alla hudterapeuter, fotvårdsspecialister, massageterapeuter, zonterapeuter och frisörer.

SHRs servicemedlemmar och leverantörer ska inneha behandlingsskadeförsäkring i de fall behandlingar utförs, t.ex. vid utbildning.  Behandlingsskadeförsäkringen omfattar behandling som utförs av servicemedlem/kursledare på deltagare, av kursdeltagare på annan kursdeltagare, eller av kursdeltagare på servicemedlem/kursledare.


Företagsförsäkring – 1 930 SEK

För dig som är egen företagare.
Som egen företagare kan man även drabbas av ett ofrivilligt avbrott, ett inbrott, bli skadeståndsskyldig, hamna i tvist eller så kan en av dina kunder få en personskada som uppkommit genom ett olycksfall i din lokal. Oavsett typ av skada kan det bli kostsamt för ditt företag. För att öka din trygghet har vi därför även tagit fram en företagsförsäkring, som i sin tur innehåller tio olika försäkringar. Alla som bedriver eget företag, oavsett om du är ambulerande, har egen praktik, har mottagning hemma eller om du hyr in dig på en annan salong behöver en företagsförsäkring. Passa på att teckna en redan nu om du inte redan gjort det!

Särskilda anpassningar kan göras för just din hudvårdsverksamhet. Vi hanterar således både mindre och stora verksamheter.

Inbrottsförsäkringen i företagsförsäkringen gäller med inbrottsskydd enligt SSF 200, skyddsklass 1, om inte annat är inskrivet i försäkringsbrevet. Om lokalen inte uppfyller kraven i skyddsklass 1 gäller inte inbrottsförsäkringen. Om du är osäker på om din lokal uppfyller skyddsklass 1 rekommenderar vi dig att ta hjälp av en auktoriserad låssmed. För fullständiga säkerhetsföreskrifter hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor och skyddsklassbroschyrer, som kan hämtas i menyn till vänster.


Sjukavbrottsförsäkring – från 1 175 SEK

Om du skulle bli sjukskriven kommer din verksamhet påverkas eftersom du inte har samma intäkter. En långvarig sjukskrivning kan därför få allvarliga konsekvenser för din verksamhet eftersom dina intäkter minskar drastiskt, samtidigt som de fasta kostnaderna; såsom hyra, elkostnader, leasingavgifter, löner till anställda och exempelvis medlemsavgiften till SHR kvarstår. För att få hjälp med dina fasta kostnader under tiden som du är sjukskriven behöver du ha en sjukavbrottsförsäkring gällande. Försäkringen kan nämligen lämna ersättning upp till 20 000 kr per månad, under den tid som du är sjukskriven (bortsett från karenstiden, de första 30 dygnen).

Teckna en sjukavbrottsförsäkring nu och slipp oroa dig för din verksamhet när du egentligen bara ska kurera dig och komma på fötterna igen!


Låt ditt behov bli vårt engagemang

 

Vi ser till så att du har rätt försäkringsskydd nu och framåt i tiden. Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning, för dig som är egen företagare och medlem i SHR. Rådgivningen omfattar ditt försäkringsbehov samt hur ditt befintliga försäkringsskydd ser ut vid rådgivningstillfället. Rådgivningen kan ske under onsdagar och torsdagar klockan 07:00 – 21:00.

Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Klicka här för att boka telefonrådgivning


Personförsäkringar

För information om diagnosförsäkring, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring klicka här.


Har en skada inträffat?

Skador avseende din verksamhet anmäles omgående till försäkringsgivaren/försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, tel. 0200 21 21 20. I menyn till vänster hittar du även skadeanmälan. Skadeanmälan samt tillvägagångssätt kan även hämtas direkt från Moderna Försäkringar, klicka här. Skador hanteras ej av oss på Arctic eftersom vi inte är ett försäkringsbolag utan en registrerad förmedlare. Är du missnöjd med hur Moderna Försäkringar har hanterat ditt ärende bör du däremot ta kontakt med oss. Tel. 08-746 05 60 eller e-post foretag@arctic.se. Vid olycksfallsskada eller om du är i behov av vård efter erhållen remiss från allmänläkare klicka här.


Frågor?

Vi hjälper dig att se till så att du har rätt försäkringsskydd!
För mer information kontakta oss på Arctic. Tel. 08-746 05 60 eller e-post foretag@arctic.se.