SHR Förnyelse Anställd

Säker Hudterapeut-sticker 20[1]vattenmärkt

SHR Förnyelseblankett 2020

För att kontrollera att vi har rätt uppgifter till dig avseende ditt försäkringsskydd ber vi dig vänligen fylla i uppgifterna nedan samt svara på frågorna. Uppgifterna ska vara oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast 17 februari 2020, eftersom uppgifterna ligger till grund för ditt nya försäkringsbrev som du får i början av mars 2020.

Intyget och klistermärket Säker Hudterapeut 2020 skickas till dig när premien blivit betald och registrerad.

Nyheter, uppmaningar och påminnelser

1. Är du egen företagare utan en företagsförsäkring? Du stor personligen en stor risk om en skada orsakas ditt företag. Låt oss hjälpa dig.

2. Är du egen företagare men har din företagsförsäkring placerad hos annat försäkringsbolag? Kontakta oss så jämför vi skyddet mot SHRs egna företagsförsäkring som ofta är mer förmånligt.

3. Från och med 2020-04-01 behöver du inte längre rapportera in vilka avancerade behandlingar du utför. Du hittar verksamhetsförteckningen för 2020 här.

4. Försäkringen kommer att gälla för perioden 2020-04-01 – 2020-12-31.
Detta eftersom att försäkringsåret ska bli ett kalenderår och då överensstämma med klistermärkets årtal. Därefter kommer försäkringen förnyas 2021-01-01 – 2021-12-31.

Vid övriga frågor kontakta företagsgruppen på telefonnummer 08 746 05 60.

 


 

 

laddar formulär...